Scratchprojektet Tavlan med sjuorna

Sjuorna har under de senaste veckorna fått arbeta med Scratch i ett samarbete mellan ämnena matematik och bild. Deras uppgift var att skapa en interaktiv animation där en karaktär rör sig genom olika miljöer. Miljöerna skulle innehålla olika kända konstverk samt fakta om konstverken. Uppgiften skulle sedan redovisas och eleverna skulle förklara hur de programmerat animationen och reflektera över arbetet.

Det var väldigt imponerande att se vad eleverna skapade, många program var innehållsrika och väl uttänkta. Som stöd hade eleverna olika videor från IIS och exempelprojekt i Scratch som de kunde lära sig av. Skillnaden mellan de enkla exempel som de hade som läromaterial och de stora animationer som eleverna skapade är att i deras arbeten behövde de hantera stora mängder kod. När det blir för många block är det inte alltid lätt att göra ändringar och att hitta eventuella buggar, det kräver att man jobbar strukturerat.

Ett av projekten kan hittas här: https://scratch.mit.edu/projects/180622046/

Redovisningsdags!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *