Läroplanen

Regeringen har nyligen beslutat om förändringar i skolans läroplaner för att stärka elevernas digitala kompetens. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället samt stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system.

Följande är en sammanfattning från regeringens pressmeddelande avseende beslutet:

“Sammanfattningsvis avser ändringarna

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle”

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Här kan du ladda ner ett informationsmaterial som sammanfattar ändringarna.