Vårt projekt

När lärandet får ske på elevens egen arena

Den digitala utvecklingen styrs av människan och en förståelse för digitala medier och programmering innebär en möjlighet att få vara med och styra den. På Montessoriskolan är arbetet med att utveckla elevernas kunskaper och medvetande kring digitala medier en viktig del av undervisningen.

Montessoriskolan har genom medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Teknikerjakten (Ljungbergsfonden) fått möjlighet att förverkliga projektet “När lärandet får ske på elevens egen arena”. Projektets primära syfte är att skapa en meningsfylld skolvardag för våra elever inom autismspektrumtillstånd för ökat lärande och ökad självkänsla.

Vi upplever att våra elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar väldigt ofta har ett stort intresse för digitala medier, dataspel och programmering. Ofta briljerar de inom området. De vuxna som arbetar med dessa elever saknar ibland den kunskap som krävs för att eleverna ska få arbeta med och utveckla sina kunskaper inom det digitala på ett konstruktivt sätt. Genom projektet arbetar vi därför för att öka kunskaper och kompetens hos personalen kring digitala medier och de verktyg som finns att tillgå för att  bidra till ökad motivation och ett lustfyllt lärande. Vi är övertygade om att alla elever på skolan kommer att utvecklas genom den ökade kunskap som projektet tillför.

Genom projektet vill vi skapa möjligheter för alla elever på Montessoriskolan att arbeta praktiskt med teknik och programmering. Här ska finnas möjligheter och material både för tredimensionellt byggande och för programmering. Vi tänker oss lärtillfällen inspirerad av “makerkulturen” där skapandet står i fokus – ett hantverksaktigt skapande i uppfinnaranda i kombination med modern teknik.