ASCII-armband

Förra terminen hade vi en lektion med 3orna som handlade om hur bokstäver lagras i en dator. Datorerna använder något för ASCII-kod för att representera bokstäver, t.ex. är bokstaven A det här skrivet i ASCII-kod: 01000001. Varför är det så? Jo, datorer kan ju bara arbeta med ettor och noller.

Vi använde de kunskaper vi lärde oss om ASCII-kod för att göra armband som våra namn står på. Inte med vanlig text då, utan med ASCII-kod. Varje elev fick välja två färger, en som fick vara 1 och en annan som fick vara 0. Sedan skulle de trä på pärlor på ett snöre med ettor och nollor i rätt ordning för att det skulle bli armband med elevernas namn på. Vilka kan läsa armbanden? Bara de som kan ASCII-kod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *