Fördjupningsarbete: Tetris

En annan elev valde att programmera spelet Tetris med Javascript. Det är en väldigt avancerad uppgift och eleven gjorde det från grunden. Eleven hade programmerat spel tidigare med det programmeringsspråket, vilket var ett måste för att hinna med på en dryg vecka.

Eleven la ner mycket tid och tankekraft på att skapa de olika formerna i Tetris och hur de skulle bete sig. Mycket matematik krävdes. Det kom ofta upp olika buggar som eleven behövde lösa, men buggarna var ibland roliga och det byggde bra stämning bland alla elever i teknikrummet. I slutet av fördjupningsperioden hade eleven lyckats och det med en uppgift som till och med en gymnasiestudent och vissa högskolestudenter skulle ha svårt med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *