Husbygge med stil

Som en del i tekniken med lite inslag av bild så har vi med en elev haft en uppgift med husbygge i Minecraft. Just husbyggen är något vanligt förekommande i Minecraft, men den här gången hade eleven några krav på sig: Huset måste vara byggt inspirerat av en tydlig arkitektonisk stil och huset måste byggas så att det blir en stabil konstruktion som skulle fungera i verkligheten. När huset var färdigt skulle eleven sedan presentera det för en vuxen och berätta om vilken stil huset hade och hur eleven gjort sina konstruktionsval.

Resultatet blev ett hus i timmerhusstil. Huset var väldigt symmetriskt byggt och tilltalande, med en bra uttänkt rumsplanering. Materialval och hur det var byggt var även väl uttänkt och skulle fungerat bra i verkligheten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *