Sculptris – färgläggning och trianglar

I Scultpris kan du färglägga modeller som du skulpterat eller som du hittat på internet. För att göra det trycker du på knappen Paint i programmet. Du kan dock inte gå tillbaka till att skulptera när du väl börjat måla, så gör färdigt det först. Innan du börjar måla kan det också vara värt att kolla och försöka minska antalet trianglar som modellen består av. De flesta 3D-modeller brukar byggas upp av många olika små trianglar, fyrkanter eller andra polygoner. I Sculptris används just trianglar, men andra program kan använda andra former. För att se alla trianglar i din modell kan du trycka på knappen på vänster sida som ser ut som ett W (W står för wireframe). Du kan också se antalet trianglar längst ner till vänster.

Det går ofta att minska antalet trianglar ganska mycket utan att förstöra modellen. Du kan testa minska antalet trianglar själv genom att trycka på knappen som heter Reduce selected. Den knappen slår ihop trianglarna till större trianglar så att det blir färre kvar. Om du bara vill minska antalet trianglar i en del av modellen kan du använda Reduce brush och ”rita” bort trianglar.

Varför ska man då minska antalet trianglar? Det tar längre tid för datorn att göra saker med modellen, t.ex. att färglägga den, ju fler trianglar modellen har. Sedan om du ska använda din modell i ett annat program, t.ex. lägga in den som en karaktär i Roblox, så ställer det ibland krav på hur många trianglar modellen max får bestå av.

Nedan ser du en färglagd modell där vi minskade antalet trianglar med flera tusen innan vi började måla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *