Scratchprojektet Tavlan med sjuorna

Sjuorna har under de senaste veckorna fått arbeta med Scratch i ett samarbete mellan ämnena matematik och bild. Deras uppgift var att skapa en interaktiv animation där en karaktär rör sig genom olika miljöer. Miljöerna skulle innehålla olika kända konstverk samt fakta om konstverken. Uppgiften skulle sedan redovisas och eleverna skulle förklara hur de programmerat animationen och reflektera över arbetet.

Det var väldigt imponerande att se vad eleverna skapade, många program var innehållsrika och väl uttänkta. Som stöd hade eleverna olika videor från IIS och exempelprojekt i Scratch som de kunde lära sig av. Skillnaden mellan de enkla exempel som de hade som läromaterial och de stora animationer som eleverna skapade är att i deras arbeten behövde de hantera stora mängder kod. När det blir för många block är det inte alltid lätt att göra ändringar och att hitta eventuella buggar, det kräver att man jobbar strukturerat.

Ett av projekten kan hittas här: https://scratch.mit.edu/projects/180622046/

Redovisningsdags!

Lärarworkshop i programmering

Hej!

Igår körde vi en workshop med personalen där vi fortsatte lära oss om programmering och digitalisering. Vi började med en liten tillbakablick över veckorna som gått. I klasserna 1-5 har vi hållit på med programmering med Scratch, ScratchJr och LEGO-robotar. Samtidigt har sjuorna precis dragit igång med ett projekt att skapa musikvideor i Scratch. Sedan så läste vi tillsammans en artikel om digital röstkloning och pratade sedan om vad det kan innebära för framtiden.

Efter det var det dags att dyka ner i lite programmeringsteori och efterföljande praktik. Vi gick igenom vad en variabel är, hur datorn har ett minne och hur datorn kan lagra siffror. Med hjälp av den kunskapen lärde vi oss också ett trick: hur man kan räkna till 1023 med fingrarna på två händer. Vi gick sedan vidare med vår nyvunna kunskap om variabler för att undersöka hur snabb en dator är. Vi gjorde detta i Scratch med hjälp av en variabel och timer-blocket. Som sista del i teorin lärde vi oss också om om-blocket, som vi t.ex. kan använda tillsammans med variabler för att skapa poäng system när vi gör dataspel. Avslutningsvis körde vi lite övningar i debugging i Scratch för att få lite praktik.

/Andreas