Zoo och djur med Makey Makey

Makey Makey har vi tidigare använt i lite olika arbeten på skolan. Den här gången hade första klass fått en idé om att använda Makey Makey i deras arbete med djur. De hade byggt zoon där det bodde många olika djur som de hade lärt sig om. Vi använde Makey Makey för att göra zoona lite mer interaktiva. Barnen fick ta reda på hur de olika djuren i deras zoon lät. Sedan fick de antingen spela in när de imiterade ljuden eller ta ljud från Internet. Sedan använde vi Makey Makey och Scratch för att få en dator att spela upp ljuden när man tryckte på knappar som eleverna tillverkat. De fick placera knapparna så att rätt knapp hamnade vid rätt djur. Det blev superhäftigt och eleverna tyckte det var roligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *