Factorio – vi bygger upp en fabrik

Vi har igen testat att använda spel i undervisningen med en elev. Denna gång för att lära oss mer om teknik. Spelet vi har använt heter Factorio och går ut på att samla material och producera produkter som i slutändan ska bli till en rymdraket. I spelet kan alla produktionssteg automatiseras med hjälp av löpande band och robotarmar. Genom att spela spelet, varvat med att diskutera innehållet, har vi lärt oss om:

  • Råvaror som finns i naturen och att de kan förädlas till mer och mer avancerade produkter. Alla produkter är i grunden gjorda av en eller flera råvaror.
  • Att produktion kräver energi och att energi kan vara smutsig (kolkraft) eller ren (solkraft).
  • Att energi kan överföras med elektricitet.
  • Att elektricitet kan skapas av ångturbiner.
  • Att produktionskedjor kan ha flaskhalsar, alltså ställen som gör att allt annat går långsammare.

Och många andra saker! Dessutom får man träna sig mycket i logik genom att bygga upp automatiserade produktionsflöden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *